DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ

Daha adaletli ve insanca yaşayabilmek için haklarımıza sahip çıkmak zorundayız. Önce kendi haklarımızı, sonra toplumun haklarını koruduğumuz zaman dünya daha yaşanılabilir bir yer olurdu.

Dünya İnsan Hakları Günümüz Kutlu Olsun.

İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948'den bu yana kutlanır.

II. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyadaki devletler bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleştiler. İnsan Hakları Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından Haziran 1948'de hazırlandı ve 10 Aralık 1948'de Genel Kurulun Paris'te yapılan oturumunda kabul edildi.

İnsan Hakları Günü'nde, ırk, renk, din, cinsiyet, dil, siyasi veya diğer görüşler, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statüler sebebiyle ayrımı gözetmeksizin herkesin doğal insan haklarına sahip olduğunu ilan eden İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 500'den fazla dile çevrilerek, dünyanın en çok çevrilen belgesi unvanına sahip olmuştur.

© 2024, Nar Masa - Döşemealtı Belediyesi. Tüm Hakları Saklıdır.