"Gaziler Yaşayan Anıtlardır."

13 Eylül 1921′ de kazanılan Sakarya Zaferi'nin hemen ardından, 14/15 Eylül gecesi, Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa ile Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Edirne ve Kozan Milletvekilleri sıfatıyla Büyük Millet Meclisi Reisliği'ne cepheden telgrafla şu önergeyi gönderdi:

“Bizzat muharebe meydanındaki tedbiriyle muzafferiyetin amil ve müessiri olmuş Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine müşirlik rütbesi ile gazilik ünvanı tevcihini teklif ve istirham ederiz. Büyük Millet Meclisi'nin bu teveccühünün milletimiz tarafından doğrudan doğruya bütün orduya müteveccih bir eser-i takdir ve taltif olacağı kanaaatinde bulunduğumuzu arz eyleriz.”

Bu telgrafın ardından Başkomutan Mustafa Kemal ATATÜRK'e, TBMM tarafından 19 Eylül 1921 günü Mareşallık rütbesi ve Gazilik unvanı verildi.

Aynı tarih, Gaziler Günü olarak da kabul edildi.

"Gaziler Yaşayan Anıtlardır."

Mustafa Kemal Atatürk

Döşemealtı Belediyesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Nar Masa Birimi olarak, başta Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyoruz.

© 2024, Nar Masa - Döşemealtı Belediyesi. Tüm Hakları Saklıdır.